Údaje spoločnosti

Spoločnosť:
norriv s.r.o.
Račianska 88 B
831 02 Bratislava, Slovensko, EU
IČO: 53206355, DIČ: 2121305879
IČ DPH: SK2121305879
support@norriv.com
+421 911 172 481

Spoločnosť zapísaná:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 146927/B

Fakturačné údaje:
norriv s.r.o.
Račianska 88 B, 831 02 Bratislava,
Slovensko, EU
IČO: 53206355, DIČ: 2121305879
IČ DPH: SK2121305879
VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.
IBAN:
SK8502000000004337807959
SWIFT: SUBASKBX

Office

Campus City
Staromestská 3
811 01 Bratislava
Slovak Republic

Telefón

+421 911 172 481

 

Email

follow us

      

follow us