3D HOLOGRAPHIC ADVERTISEMENT

3D holographic displays are perfect for digital signage campaigns, holographic billboards, digital out-of-home media, activation events & digital point of sale displays.

Tailored 3D animation

3D Custom Animations Do you need to present your product? Try it with a 3D animated video, tailored to your requirements.

Illuminated and non-illuminated advertising

Are you looking for the production of illuminated or non-illuminated advertising? Contact us.

3D HOLOGRAPHIC ADVERTISEMENT

3D holographic displays are perfect for digital signage campaigns, holographic billboards, digital out-of-home media, activation events & digital point of sale displays.

Tailored 3D animation

3D Custom Animations Do you need to present your product? Try it with a 3D animated video, tailored to your requirements.

Illuminated and non-illuminated advertising

Are you looking for the production of illuminated or non-illuminated advertising? Contact us.

       How does it work?

English version

English version

Do you need to create illuminated or non-illuminated advertisement?

In case you are looking for a classic advertisement that would effectively present your product or logo, we can help you with the solution. We supply quality and affordable illuminated or non-illuminated advertisements according to our customer requirements. The ads are suitable for both exterior and interior. The price completely includes the design, production, installation and transport of the advertisement.

Do you need to create illuminated or non-illuminated advertisement?

In case you are looking for a classic advertisement that would effectively present your product or logo, we can help you with the solution. We supply quality and affordable illuminated or non-illuminated advertisements according to our customer requirements. The ads are suitable for both exterior and interior. The price completely includes the design, production, installation and transport of the advertisement.

Technology trusted by

Coca-Cola
Coca-Cola
Nike
Nike
Adidas
Adidas
Volkswagen
Volkswagen
Red Bull
Red Bull
Moët & Chandon
Moët & Chandon

Are you looking for a custom 3D animation or a 3D model?

You came to the right place. We included the creation of 3D animations in our services portfolio, which can effectively present your product. Our designers will create a tailored, professionally animated video for you in a few days.

Social media

Follow us on our social networks and stay informed about the latest trends in branding.

follow us

      

norriv.com Facebook

7 days ago

Our partner from Cyprus - Ľubomíra Mlčúchová participated in the Travel Expo in cooperation with the Slovak Embassy in Nicosia and SACKA.In Cyprus, thanks to our 3D technology📹🔌, we have helped to present the possibilities of tourism and the beauty of our wonderful Slovakia in a unique and innovative way.🏞️🤍💙❤️#slovakembassyincyprus #3dtechnology #partnerships #travelexpo #tourism #beautyofslovakia #GoodIdeaSlovakia----------SK----------Naš partner z Cypru - Ľubomíra Mlčúchová sa zúčastnila Travel Expo v spolupráci so Slovenskou ambasádou v Nikózii a SACKA. Na Cypre sme jedinečným a inovatívnym spôsobom dopomohli odprezentovať možnosti turistiky a krásy Slovenska. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Yesterday we met offline with Slovak startups from V4.🥳Our personal mentor is Viktor Štefaňák.#v4startupforce #accelerator #demoday #onlineworkshops #startups #mentoring----------SK----------Včera sme sa stretli offline so slovenskými startup z V4. 🥳Naším osobným mentorom je Viktor Štefaňák ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

The latest NEWS from Norriv❓❔We have been selected as one of the top 5 startups of Slovakia to be part of an Accelerator Program called V4 Startup Force🤩Our first workshop of this week is behind us, after which 1 country representative for each country will later be selected for the FINALS in Budapest.🎉From workshops, business mentoring from various fields, and community events to the Demo Day! Let's hope we get the chance to participate in the V4 Startup Force program.#v4startupforce #accelerator #demoday #onlineworkshopsl #startups #mentoring----------SK----------Najnovšia Novinka z Norrivu❓❔ Boli sme vybraní do Accelerator programu V4 Startup Force!🤩Dnes nám začal prvý online workshop tohto týždňa, po ktorých bude neskôr vybraný 1 zástupca krajiny na finále v Budapešti. 🎉Od workshopov, cez rôzne biznis mentoringy z rôznych oblastí po spoločné eventy, celé zakončené s Demo Day. ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Another great event with the use of our 3D Hologram, this time for 📌Dictador Rum in Košice (Cuba Libre bar), where there was a presentation of a new exclusive rum - Dictador Generations en Lalique🥃 - in an EXCLUSIVE WAY. Magnificent atmosphere, good company and majestic rum equals a spectacular night🌃. #dictadorrum #norriv #exclusiveevents #3dholograms #Technology #presentation----------SK---------Ďalší skvelý event s využitím nášho zariadenia, tentoraz pre 📌Dictador Rum v Košiciach (Cuba Libre bar), kde sa udiala prezentácia nového exkluzívneho rumu - Dictador Generations en Lalique🥃 - v exkluzívnom prevedení. Čo dostaneme keď spojíme skvelú atmosféru s výbornou spoločnosťou a majestátnym rumom? Jednoznačne veľkolepo-nezabudnuteľnú noc.🌃 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Interactive 3D Holographic Slot Machine!!🎰Who doesn't like to get entertained and play a game of chance from time to time?🕹️(Of course, in a healthy manner) What if we tell you that we took this experience to a new level? As for brands, you can now create a new dimension of experiential marketing and engage, excite and thrill your customers by giving them a chance to win by a spinning 3D Holographic Slot Machine!🤩 Create your ultimate brand experience that generates excitement, attracts crowds and promotes your brand. #3DSlots #3dtechnology #entertainment #innovation #excitement #slotmachines ----------SK---------- Interaktívny výherný automat ako 3D Hologram!!🎰Kto sa z času na čas nerád zabaví a neskúsi šťastie?🕹️ (Samozrejme, v zdravom množstve). Čo ak vám povieme, že sme túto možnosť posunuli na úplne novú úroveň?Čo sa týka značiek, teraz môžete vytvoriť novú dimenziu zážitkového marketingu, zaujať a nadchnúť svojich zákazníkov tým, že im poskytnete šancu zabaviť sa a ba aj vyhrať v 3D holografickom automate!🤩 Vytvorte dokonalý zážitok, ktorý vytvára vzrušenie, priťahuje davy a propaguje vašu značku. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

SMART V WALL M/L🎛️Through synchronization of any number of single devices, we are bringing our 3D innovative solution to a new level by allowing you now to present your bright 3D holographic content in a detailed, large-scale, high-definition version that is visible from a large distance even under sunlight! Customize your frame and create a 3D holographic Wall of any size that will blow the mind of your audience! And what's more? 🤩You can also create interactive content (app, holographic game, zoom-in-3D animation) with HDMI that will unlock a totally new dimension of interactive holographic imagery, revolutionizing the engagement of your audience!Use large-scale 3D holograms during any event as your brand promotion, during your corporate meetings👥, as navigating boards🛂 or financial indicators📉. Believe us, it's way beyond everything you have ever experienced so far!#smartvwall #holographicwall #norriv #innovation #largescale----------SK---------- Prostredníctvom synchronizácie ľubovoľného počtu jednotlivých zariadení posúvame naše 3D inovatívne riešenie na úplne novú úroveň tým, že vám teraz umožňujeme prezentovať váš 3D holografický obraz v detailnej, rozsiahlej verzii s vysokým rozlíšením, ktorá je viditeľná aj z veľkej vzdialenosti a to aj pod denným svetlom! Prispôsobte si svoj rám a vytvorte si 3D holografickú stenu akejkoľvek veľkosti, ktorá ohromí vašich klientov!A čo viac?🤩 Môžete si taktiež vytvoriť aj interaktívny obsah (aplikáciu, holografickú hru, zoom-in 3D animáciu) pomocou HDMI, ktorý ponúkne úplne novú dimenziu interaktívnych holografických riešení!Využite veľkorozmerné 3D hologramy počas akéhokoľvek eventu, pri propagácii svojej značky, počas firemných stretnutí👥, ako navigačné tabule🛂 alebo finančné ukazovatele📉. Verte nám, má to ďaleko od všetkého, čo ste doteraz zažili! ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Last week we participated as a partner in Meetup #4 organized by Fintech & Insurtech Association of Slovakia (FINAS) in Hubhub, Bratislava.The presenters were the National Bank of Slovakia, Visa, Blockmate, and Nayaone.We would like to express our gratitude in particular to David Čajko, who made it possible for us to take part in this event, where we had the opportunity to meet and talk to plenty of interesting and inspiring people.#finas #norriv #networking #event----------SK----------Minulý týždeň sme sa ako partner zúčastnili Meetup #4 organizovaným Fintech & Insurtech Association of Slovakia (FINAS) v bratislavskom Hubhub.Prezentujúci boli Národná banka Slovenska, Visa, Blockmate a NayaOne.Špeciálne sa chceme poďakovať Davy Cajko, za príležitosť zúčastniť sa tohto eventu, kde sme mali možnosť spoznať a porozprávať sa so zaujímavými a inšpirujúcimi ľudmi. ... See MoreSee Less
View on Facebook

follow us

You can find us:

Campus City

Staromestská 3
811 01 Bratislava
Slovak Republic

Campus Mlyny

Staré Grunty 18
841 04 Bratislava
Slovak Republic

News subscription

Stay up to date with the latest marketing, sales, and service tips and news.

Interested?

Just contact us via email support@norriv.com or by filling out a non-binding offer form

Offer

Create a non-binding offer and our salesmen will contact you

Interested?

Just contact us via email support@norriv.com or by filling out a non-binding offer form

Offer

Create a non-binding offer and our salesmen will contact you